top of page

VJBAと提携


弊協会とVJBA(一般社団法人 在日ベトナム経営者協会 代表理事 ブー・ホァン・ドク)は、日越両国に貢献するべく業務提携のMOUを締結いたしました。

Hiệp hội TIẾNG VIỆT và VJBA (Hiệp hội Người sử dụng lao động Việt Nam tại Nhật Bản, Giám đốc đại diện Vũ Hoàng Đức) đã ký Biên bản ghi nhớ cho một liên minh doanh nghiệp để đóng góp cho cả Nhật Bản và Việt Nam.

▼ 関連記事 | BÀI VIẾT LIÊN QUAN
https://nhandan.vn/tang-cuong-phat-trien-van-hoa-am-thuc-giua-hai-nuoc-viet-nam-nhat-ban-post725749.html
https://nghenghiepcuocsong.vn/hiep-hoi-van-hoa-am-thuc-viet-nhat-va-hiep-hoi-doanh-nghiep-viet-tai-nhat-ky-hop-tac/
https://nhipcaudautu.vn/kinh-doanh/tang-cuong-phat-trien-van-hoa-am-thuc-giua-viet-nam-nhat-ban-3349150/
https://vietnaminsider.vn/vi/partnership-to-boost-vietnamese-culinary-culture/
https://vietnamtourism.gov.vn/en/post/17982
https://vietnamtimes.org.vn/vietnamese-japanese-association-cooperate-to-promote-food-culture-51231.html

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page