top of page

越日食文化協会設立

更新日:2022年1月1日

Việt Nam Nhật Bản Thành lập Hiệp hội văn hóa ẩm thực


COVID-19 の影響を受け、越日食文化協会設立の予定が遅れております。

2021年初夏を目標に只今準備しておりますのでご期待ください。


Do ảnh hưởng của COVID-19, kế hoạch thành lập Hiệp hội Văn hóa Thực phẩm Nhật Bản đã bị trì hoãn.

Chúng tôi đang chuẩn bị cho mùa hè đầu năm 2021, vì vậy hãy chờ đón nó.

bottom of page