top of page

ハザン産そばが日本市場に輸出開始

Hạt hoa Tam giác mạch của Hà Giang được xuất khẩu sang thị trường Nhật BảnSOURCE: http://www.baohagiang.vn/media-bhg/202112/hat-hoa-tam-giac-mach-cua-ha-giang-duoc-xuat-khau-sang-thi-truong-nhat-ban-785804/ 

bottom of page